Projekty UE

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacja o realizacji projektu dot."Budowania przewagi konkurencyjnej drukarni poprzez zastosowanie innowacji procesowej oraz nietechnologicznej związanej z zarządzaniem przepływem materiałów w przedsiębiorstwie oraz poprzez wdrożenie do produkcji książek z certyfikatem ekologicznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O PROJEKCIE

Informacja o realizacji projektu dot. budowy sieci wi-fi na terenie całej firmy w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja o realizacji projektu dot. zakupu oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji (1 szt.) w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O PROJEKCIE

Informacja o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dot. zapytania ofertowego na zakup 8-kolorowej maszyny offsetowej (1 szt., nowa) w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja o realizacji projektu "Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcyjnego okładek, oklejek i innych wydruków oraz zastosowanie innowacji nietechnologicznej sposobem na wzrost konkurencyjności spółki"

INFORMACJA O PROJEKCIE

PROJEKTY ZREALIZOWANE